Test máy đọc văn bản tiếng Việt của Google, Microsoft và FPT

Thấy 3 thằng này có cái đọc văn bản tiếng Việt online khá hay. Tôi có quay lại video cho bà con xem có ổn không.

Đầu tiên là thử với thằng Google, tiếp theo là với thằng Microsoft và cuối cùng là thằng FPT.

Sau khi lấy một đoạn văn bản cho chúng nó đọc thì tôi có nhận xét như sau:

Với thằng Google thì đọc khá chậm, nhiều đoạn khá gượng gạo và cho cảm giác hụt hơi. Tôi đánh giá kém nhất.

Thằng Microsoft thì đọc khá nhanh, phát âm chuẩn. Nhược điểm của thằng này là đọc dấu câu ngắt, nghỉ không chính xác lắm. Tuy vậy vẫn ngon hơn google khá nhiều về mặt dễ nghe.

Thằng cuối cùng là thằng FPT, xem cái công nghệ của Việt Nam có gì nổi bật hơn các ông lớn công nghệ không nào. Cho tận hẳn 3 giọng 3 miền Bắc – Trung – Nam, tôi test thử lần lượt, nghe có vẻ khá ổn. Tôi cũng ngạc nhiên, sao thằng FPT này phát âm chữ chuẩn thế, ngắt nghỉ câu cũng rất phù hợp, nếu nghe sơ qua thì có cảm giác rất giống với người thật đọc đoạn văn bản này.

Link test cho các bạn có hứng thứ trải nghiệm:

  1. https://translate.google.com/
  2. https://www.bing.com/translator
  3. https://fpt.ai/vi/tts-vi/

Đây là video tôi đã quay lại: