Thủ thuật về bình luận, like Facebook bạn đã biết?

Những thủ thuật này chỉ có trong ngôn ngữ là tiếng Anh, nên bạn muốn làm thì hãy chuyển ngôn ngữ qua tiếng Anh nhé!

Trước hết là bạn phải biết tìm ID facebook của ai đó.  Để biết ID bạn vào Findmyfbid.com và tìm nhé. Sau khi có ID ta mới thực hiện các bước sau đây…

Tìm kiếm các bình luận của ai đó bạn gõ lệnh sau lên thanh địa chỉ trình duyệt: 

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/stories-commented ví dụ https://www.facebook.com/search/100008274301234/stories-commented

Ảnh đã like:

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/photos-liked

Ảnh đã bình luận:

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/photos-commented

Ứng dụng đã dùng:

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/apps-used

Trang đã like:

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/pages-liked

Status đã được tag:

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/stories-tagged

Nhóm đã tham gia:

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/groups

Cùng quê với nhau:

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/employees

Các bài viết đã đăng (dùng lọc dễ hơn vì bạn bè nó đăng khi ta tìm sẽ rất lâu).

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/stories-by

Videos đã likes

https://www.facebook.com/search/SỐ_ID_FACEBOOK/videos-liked

Còn mấy cái khác nhưng không quan trọng lắm nên mình không nêu ra ở đây.