Hướng dẫn phát video trực tiếp Facebook trên điện thoại

Phát video trực tiếp trên facebook là tính năng mới của facebook vào năm 2016. Cụ thể mọi người trên facebook có thể nhìn thấy bạn trực tiếp qua camera điện thoại tại thời điểm quay video trực tiếp (kiểu như truyền hình trực tiếp bóng đá vậy 😀 ).
Tính năng này hiện chưa khả dụng với tất cả mọi người. Có thể 1 số máy hoặc 1 số quốc gia chưa hỗ trợ, Việt Nam thì đã hỗ trợ tính năng này.

 

Cách bắt đầu chương trình phát trực tiếp:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Facebook dành cho iOS hoặc ứng dụng Facebook dành cho Android
  2. Nhấp vào  ở đầu Dòng thời gian, Bảng tin hoặc Trang
  3. Nhấn vào 
  4. Viết mô tả tùy chọn cho chương trình phát của bạn
  5. Nhấn vào Phát trực tiếp để bắt đầu chương trình phát

Khi bạn muốn kết thúc chương trình phát, nhấn vào Kết thúc.

Chương trình phát không được dài hơn 90 phút. Khi kết thúc, chương trình phát sẽ được lưu trên Dòng thời gian hoặc Trang của bạn giống như mọi video khác.

Lưu ý: Bạn có thể chặn người xem trong khi phát trực tiếp bằng cách nhấn vào ảnh đại diện bên cạnh bình luận của người xem, rồi sau đó nhấn vào Chặn. Bạn có thể bỏ chặn người mà bạn đã chặn trước đây.

Chúc bạn thành công.