Liên khúc nhạc quê hương hay

Liên khúc nhạc hay về quê hương dành cho những người con xa xứ đi làm ăn.

“Quê hương là chùm khế ngọt”, quê hương như cội rễ, con người như lá cành. Người càng đi xa quê thì như lá xa cội, làm sao để giữ được huyết mạch của nhựa sống từ lá tới cành, từ cành tới thân, từ thân đến cội và ngược lại? Ai sinh ra cũng có nguồn cội, sự hưng vong của cá nhân gắn liền với phúc ấm tại quê nhà.