Video mổ bụng lấy 2 con dao đâm thấu bụng

2 con dao khá to đâm vùng bụng ngay gần rốn. Video được tải lên bởi các bác sỹ phòng mổ.

Ai yếu tim thì không nên xem…