Hướng dẫn tạo ảnh xếp chồng lên nhau trong Photoshop

Ảnh xếp chồng lên nhau nó sẽ như dạng này khi ta thực hiện xong:

tạo ảnh xếp chồng lên nhau trong Photoshop

Cách làm như sau:

Tải file PSD về máy, bạn thay ảnh nền bằng ảnh khác. Cách này bao gồm xóa nền cũ, copy 1 layer khác vào. Chọn Layer-> New -> Layer from Background.
file download: https://mega.nz/#!ghIRCRST!xc1OzvuJydhSlLkoNlcfGf2WaaxP4gdFGcxAg3YSbTk