LibreOffice – Phần mềm thay thế Microsoft Office tốt nhất

Đôi khi vì một lý do nào đó mà bạn không muốn sử dụng phần mềm office của Microsoft. LibreOffice có thể là phần mềm miễn phí tốt nhất mà bạn có thể thay thế.