Hướng dẫn khắc phục lỗi Google drive không hiển thị file

Hướng dẫn khắc phục lỗi Google drive không hiển thị file.

Thời gian gần đây tôi gặp phải lỗi khi dùng Google drive như sau:

Khi tôi truy cập vào drive trên phiên bản web, khi tải xong giao diện trang web thì các file không hiển thị hoặc đôi lúc chỉ hiển thị file khoảng 3s đến 4s và bị ẩn đi. Các thư mục vẫn hiển thị bình thường, các file để trong thư mục thì không bị ảnh hưởng. Tôi đã thử đổi trình duyệt khác, đăng nhập tab ẩn danh mà không có kết quả. Điều đặc biệt là chỉ có tài khoản đó bị, cùng 1 trình duyệt thì tài khoản google khác không bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ đó là 1 lỗi từ google, bởi vì tôi đăng nhập trên ứng dụng google drive trên điện thoại thì mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi đã tìm ra cách sửa lỗi trên là:

Bước 1: truy cập liên kết này và đăng nhập tài khoản google của bạn: https://myaccount.google.com/language

Bước 2: đổi ngôn ngữ tài khoản google của bạn sang tiếng Anh.

Bước 3: quay lại google và kiểm tra.