Xóa ứng dụng mặc định của Android mà không cần root máy

Đôi khi bạn muốn xóa các ứng dụng Android mà không thể xóa vì nhà sản xuất đã tính hợp thành ứng dụng hệ thống. Để xóa thì phải Root máy, nếu không xóa thì nó chiếm bộ nhớ và hiện thị nhiều quảng cáo rác mà bạn không muốn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện xóa ứng dụng Android không cần root máy:

Ví dụ dòng lệnh xóa ứng dụng facebook:
Đôi khi bạn muốn xóa các ứng dụng Android mà không thể xóa vì nhà sản xuất đã tính hợp thành ứng dụng hệ thống. Nếu không xóa thì nó chiếm bộ nhớ và hiện thị nhiều quảng cáo rác mà bạn không muốn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện. Ví dụ dòng lệnh xóa ứng dụng facebook:

adb shell pm uninstall --user 0 -k com.facebook.katana

Nếu không được thì lệnh dưới đây:

adb shell pm uninstall --user 1 -k com.facebook.katana

Nếu không được thì lệnh dưới đây:

adb shell pm uninstall --user 2 -k com.facebook.katana

Xem video để rõ quá trình thực hiện xóa ứng dụng: