ADB Idea – Plugin hữu ích cho Android Studio khi xây dựng ứng dụng Android

Khi bạn xây dựng ứng dụng và muốn test các chức năng tương tác với phần cứng hoặc thay đổi cài đặt hệ thống trên thiết bị thì khá mất thời gian.

Ví dụ bạn cần test chức năng bật/tắt cấp quyền (permission), clear app data, gỡ cài đặt hoặc đóng app Android mà mỗi lần thực hiện lại phải vào cài đặt của máy. Plugin ADB Idea sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng làm điều đó mà không cần quá nhiều thao tác phiền phức, làm nhanh hiệu suất thời gian phát triển ứng dụng.

Các chức năng chính như sau:

Bạn có thể tải và cài đặt plugin này tại cửa hàng plugin trên Android Studio theo từ khóa ADB Idea về máy.

Để sử dụng công cụ này thì bạn vào theo cách sau: Tools->ADB Idea trên menu của Android Studio.

ADB Idea - Plugin hữu ích khi xây dựng ứng dụng Android