Hướng dẫn thay đổi số điện thoại Facebook, Google khi nhà mạng đổi đầu số

Từ ngày 15/09/2018 đồng loạt các nhà mạng di động của Việt Nam đổi đầu số từ 11 số về 10 số theo quyết định của bộ TTTT.

 

Việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các thuê bao sử dụng SIM 11 số. Để cập lại số điện thoại cho facebook và google thì bạn làm như sau:

Facebook:

Trên trình duyệt web bạn vào cài đặt ->  di động

 

Trên điện thoại bạn vào cài đặt -> cài đặt chung (thông tin cá nhân)

 

Google:

Bạn vào theo link này: https://myaccount.google.com/security?hl=vi và chọn mục Tùy chọn khôi phục tài khoản, tiếp đó bạn thay đổi số điện thoại mới của bạn vào.