Hướng dẫn chặn “đã xem” trên facebook, Instagram, chặn quảng cáo Youtube

Đôi khi bạn không muốn ai đó cho thấy bạn đã xem tin nhắn vì một lý do nào đó. Mặc định Facebook, Instagram là hiển thị chức năng đã xem. Vậy chúng ta đi vào việc chặn nó thôi:

Cách làm khá đơn giản, yêu vầu chung:
– Biết cài tiện ích Adblock trên trình duyệt.
– Biết tùy chỉnh bộ lọc quảng cáo của adblock.

Bạn thêm dòng này vào trong bộ lọc quảng cáo để chặn “đã xem” (unseen) Facebook, Instagram, lưu ý rằng là cách này chỉ áp dụng cho phiên bản máy tính:


*://*.instagram.com/stories/reel/seen
*://*.facebook.com/*change_read_status.php*
*://*.messenger.com/*change_read_status.php*
*://*.facebook.com/*delivery_receipts*
*://*.messenger.com/*delivery_receipts*
*://*.facebook.com/*unread_threads*
*://*.messenger.com/*unread_threads*
*://*.facebook.com/*typ.php*
*://*.messenger.com/*typ.php*
*://www.facebook.com/ajax/chat/*
*://www.facebook.com/chat/*
*://www.facebook.com/ajax/presence/*
*://www.messenger.com/ajax/chat/*
*://www.messenger.com/chat/*
*://www.messenger.com/ajax/presence/*
*://edge-chat.facebook.com/*
*://0-edge-chat.facebook.com/*
*://1-edge-chat.facebook.com/*
*://2-edge-chat.facebook.com/*
*://3-edge-chat.facebook.com/*
*://4-edge-chat.facebook.com/*
*://5-edge-chat.facebook.com/*
*://6-edge-chat.facebook.com/*
*://7-edge-chat.facebook.com/*
*://8-edge-chat.facebook.com/*
*://9-edge-chat.facebook.com/*
*://edge-chat.messenger.com/*
*://0-edge-chat.messenger.com/*
*://1-edge-chat.messenger.com/*
*://2-edge-chat.messenger.com/*
*://3-edge-chat.messenger.com/*
*://4-edge-chat.messenger.com/*
*://5-edge-chat.messenger.com/*
*://6-edge-chat.messenger.com/*
*://7-edge-chat.messenger.com/*
*://8-edge-chat.messenger.com/*
*://9-edge-chat.messenger.com/*
www.youtube.com##.ytp-ce-element
www.youtube.com##.ytp-cards-teaser-text
www.youtube.com##.ytp-cards-button-icon-default
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation
www.youtube.com##.ytp-scroll-min.ytp-pause-overlay
www.youtube.com###offer-module > .ytd-watch.style-scope
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation-popup-shape.annotation-shape
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation-speech-shape.annotation-shape
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation-popup-shape.annotation-shape:nth-of-type(3)
www.youtube.com##.ytp-ce-element
www.youtube.com##.ytp-cards-teaser-text
www.youtube.com##.ytp-cards-button-icon-default
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation
www.youtube.com##.ytp-scroll-min.ytp-pause-overlay
www.youtube.com###offer-module > .ytd-watch.style-scope
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation-popup-shape.annotation-shape
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation-speech-shape.annotation-shape
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation-popup-shape.annotation-shape:nth-of-type(3)
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation-popup-shape.annotation-shape:nth-of-type(7)
www.youtube.com##.annotation-type-text.annotation-popup-shape.annotation-shape:nth-of-type(5)
www.youtube.com##.ytp-ce-covering-overlay
www.youtube.com##.ytp-ce-element-shadow
www.youtube.com##.ytp-ce-covering-image
www.youtube.com##.ytp-ce-expanding-image
www.youtube.com##.ytp-ce-element.ytp-ce-video.ytp-ce-element-show
www.youtube.com##.ytp-ce-element.ytp-ce-channel.ytp-ce-channel-this
www.youtube.com##.ytp-cards-teaser
www.youtube.com##.ytp-ce-element
www.youtube.com##.ytp-cards-button
www.youtube.com##.iv-click-target

Ngoài ra bộ lọc còn chặn cả quảng cáo khó chịu trên Youtube. Tất cả 3 trong 1.