Vượt website bị chặn trên Android thành công 100%

Hiện nay có rất nhiều website chúng ta truy cập bị chặn, không rõ mục đích chặn của các nhà mạng là gì. Không phải những website bị chặn là xấu, dù sao chúng ta vẫn cần quan tâm tới mục đích của chúng ta để vượt chặn và truy cập website đó.

Có nhiều cách để vượt chặn phổ biến như dùng VPN, Proxy, DNS, tuy nhiên ở bài viết nay chúng ta đề cập đến DNS cho hiệu quả.

Ưu điểm: lưu lượng đường truyền của chúng ta không phải đi qua máy chủ trung gian nào, do đó tốc độ là nhanh nhất.

Nhược điểm, chỉ hỗ trợ website hỗ trợ giao thức https, điều này không là vấn đề lớn vì hơn 90% website hỗ trợ giao thức này.

Trên Android bạn tải link sau: Ứng dụng Intra, đây là một ứng dụng hỗ trợ giao thức kết nối DOH (DNS over HTTPS), giao thức này giúp chúng ta ẩn các truy vấn tên miền, nhà mạng không biết được chúng ta đang vào website nào cụ thể nên không thể chặn.

 

Tải về và bạn kích hoạt cho ứng dụng chạy và mở website cần truy cập, nhớ gõ đầy đủ link https ở trình duyệt. Ví dụ bạn truy cập medium.com thì gõ https://medium.com