[Hình ảnh] chợ phiên Lạng Sơn

Nhân dịp em có dịp ghé thăm chợ phiên Lạng Sơn em có ít ảnh hầu các bác, nếu có chụp xấu xin đừng quăng gặch em ợ =))
Chợ này ở Văn Quan – Lạng Sơn, họp vào ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch hàng tháng.
Sáng sớm bà con dân tộc Tày, Nùng… họ mang các sản phẩm mà họ sản xuất được đem mang ra chợ bán.