[Ảnh đẹp] Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Một ngày chủ nhật, rảnh rỗi bắt con xe Mỹ Đình – Quảng Ninh đi xuống Hạ Long chơi. Tiện thể đem theo con máy ảnh chụp luôn. Mời các thím thưởng thức…

Canon 500D, f1.4 fix 30mm

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]