Link tải Microsoft Office 2019 cho Windows

Office 2019 hiện tại đã phổ biến trên Windows 10, bạn vẫn đang dùng các phiên bản Office cũ mà muốn download lên phiên bản mới hơn để trải nghiệm thì có thể đọc bài hướng dẫn dưới đây.

Các tính năng mới của Office 2019

Chế độ tập chung mới trong Word để đọc văn bản không bị phân tâm, dịch văn bản tốt hơn và chuyển văn bản giọng nói, sắp xếp email thông minh tốt hơn trong Outlook và một số chuyển đổi PowerPoint mới thú vị. Các mô hình 3D có thể được nhập và thao tác dễ dàng hơn, một số cải tiến hỗ trợ máy tính bảng và các thiết bị cảm ứng tốt hơn.

Yêu cầu cụ thể:

  • Máy phải chạy hệ điều hành Windows 10 trở lên.
  • Ram 4GB đổ lên.

Bạn tải các file dưới đây về và giải nén nó ra thư mục bất kỳ.

Tiếp theo chạy file setup.exe để tiến hành cài đặt office 2019

Link download office 2019:

Ở dưới có rất nhiều link tải theo từng ngôn ngữ, cụ thể với người dùng Việt Nam thì bạn nên tải file có mã vi-vn, nếu không thích thì bạn có thể tải bản tiếng Anh với mã là en-us
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ar-sa/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/bg-bg/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/cs-cz/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/da-dk/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/de-de/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/el-gr/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/es-es/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/et-ee/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/fi-fi/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/fr-fr/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/he-il/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/hi-in/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/hu-hu/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/it-it/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ja-jp/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ko-kr/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/lt-lt/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/lv-lv/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ms-my/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/nb-no/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/nl-nl/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/pl-pl/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/pt-br/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/pt-pt/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ro-ro/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/ru-ru/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/sk-sk/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/sl-si/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/sr-latn-rs/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/sv-se/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/th-th/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/tr-tr/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/uk-ua/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/vi-vn/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/zh-cn/ProPlus2019Retail.img
http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/zh-tw/ProPlus2019Retail.img

 

Nếu bạn thích bản thử nghiệm của Office 2019 thì có thể tham khảo bài viết sau:
Download Office 2019 thử nghiệm từ Microsoft

Chúc bạn thành công!