Cách tắt chế độ đêm (Dark Mode) trên chrome 74 trở lên.

Đầu tháng 5 thì anh Google đã tung ra bản cập nhật Chrome 74 tính năng mới đó là chế độ ban đêm hay còn gọi là Dark mode, tính năng này được bật mặc định, không thể tắt trong cài đặt của Chrome. Khi đó bạn vẫn dùng chế độ Dark mode cho windows 10 và muốn Google Chrome không bị ảnh hưởng bởi tính năng mới này thì đây là cách làm như sau:

Giả sử đây là khi chưa tắt Dark mode:

 

Giờ thực hiện như sau:

Bạn chuột phải vào biểu tượng chrome chọn Properties -> thêm dòng sau vào ô Target:

--disable-features=DarkMode

Nhớ là sau chữ .exe có 1 dấu cách rồi mới chèn dòng trên vào.

 

 

Cuối cùng khởi động lại trình duyệt để xem kết quả.