Thủ thuật hiển thị tất cả mật khẩu đã lưu trên trình duyệt Chrome

Đôi khi bạn đăng nhập trang web ở 1 thiết bị khác hoặc 1 trình duyệt khác mà không nhớ mật khẩu? Bạn muốn sao lưu lại toàn bộ mật khẩu để chuyển máy tính?

Làm sao để hiển thị mật khẩu trình duyệt chrome đã từng lưu trên trình duyệt chrome thì đó là thắc mắc của nhiều người. Với công cụ mặc định hiển thị mật khẩu của trình duyệt thao tác lấy nhiều mật khẩu có vẻ khó khăn và phức tạp thì đây là công cụ hiệu quả nhất dành cho bạn muốn hiển thị mật khẩu của mình.

ChromePass là một công cụ hiển thị mật khẩu trình duyệt trên trình duyệt Chrome chrome chạy hệ điều hành Windows. Phần mềm có thể lấy mật khẩu của máy tính đang chạy hoặc một ổ đĩa ngoài mà bạn muốn lấy.


Ngoài chức năng xem mật khẩu thì phần mềm có cho phép chúng ta xuất dữ liệu thu được ra tệp HTML bằng cách chuột phải vào trường mật khẩu và chọn HTML Report.

Download phần mềm khôi phục mật khẩu Google chrome

Lưu ý chung: Các trình duyệt nhân chromium tương tự như Google chrome không thể lấy được.