File MySQL danh sách tất cả đơn vị hành chính Việt Nam cập nhật năm 2019

Đây là tất cả địa danh hành chính của Việt Nam tính đến thời điểm năm 2019.

 

Mình đã xuất ra file MySQL đầy đủ để cho bạn truy vấn. Thông tin được chia sẻ bao gồm tỉnh/thành phố, quận/huyện/thị xã, xã/phường/thị trấn. Số liệu khá đầy đủ phù hợp cho bạn nào cần số liệu để làm báo cáo liên quan đến hành chính hoặc một số dịch vụ về chuyển phát hoặc làm các trang web về chia sẻ/tìm kiếm địa điểm.

Hình ảnh sau khi mình đã truy vấn và đưa lên web demo:

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Bạn tải file đơn vị hành chính về máy: bấm vào đây để tải về

Bước 2: thực hiện truy vấn như sau:

Bảng tinhthanhpho có khóa để truy vấn tìm huyện của nó tương ứng là matp

Ví dụ tỉnh Hà Giang có mã là: 02. Bạn truy vấn lấy tất cả các huyện trong tỉnh Hà Giang như sau:

SELECT * FROM `quanhuyen` WHERE `matp` = '02'

Trong bảng quanhuyen thì ta có khóa maqh để lấy tất các các xã trong huyện đó.

Ví dụ huyện Đồng Văn ở Hà Giang có maqh 026 thì ta thực hiện truy vấn như sau:

SELECT * FROM `xaphuongthitran` WHERE `maqh` = '026'

 

Còn nếu bạn muốn xuất file Excel đến thời điểm mới nhất thì lên trang web của Tổng cục thống kê để tải về máy.