Nhật ký: Tôi đã tán gái như thế nào?

Tình hình là mới được chú em cho số điện thoại một bé ngay xã bên. Hồ sơ em nó như sau : Ngoài 20 một chút, cao 1m62, dáng chuẩn, tốt nghiệp trung học phổ thông, hiện công tác tại gia. Về dung nhan, cu em chỉ nói lấp …

Xem chi tiết »