Hướng dẫn cách tạo một CDN hình ảnh miễn phí cho website

CDN website

CDN là gì?

CDN là từ viết tắt của Content Delivery Network – Mạng phân phối nội dung hoặc mạng phân phối nội dung. Đây là mạng phân phối nội dung web theo vị trí địa lý của máy chủ proxy và trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Mục tiêu là cung cấp tính sẵn sàng và hiệu suất cao bằng cách phân phối dịch vụ lưu trữ nội dung web theo đến gần nhất vị trí địa lý của người dùng.

Tạo một CDN hình ảnh miễn phí

Nếu bạn có một website và có một CDN thì điều đó thật tuyệt vời. Trang web sẽ được tải xuống dữ liệu một cách nhanh nhất. Ví dụ tôi có một hình ảnh ban đầu như thế này:

https://i.postimg.cc/P5ZmXD5g/1558585170647-3798282.jpg

Tôi vô tình thấy WordPress họ có một CDN rất tốt để cho bạn dùng miễn phí đó là http://i0.wp.com, đây là một dịch vụ mà bạn chỉ có thể phân phối CDN cho hình ảnh mà thôi.

Ta có thể thay đường link ảnh bên trên sang CDN của http://i0.wp.com như sau:

http://i0.wp.com/i.postimg.cc/P5ZmXD5g/1558585170647-3798282.jpg

Cú pháp là http://i0.wp.com/[url_hinh_anh]

Lưu ý rằng url_hinh_anh không được chứa http hoặc https.

Chúng ta cùng test thử tốc độ với hình ảnh này nào!!! 😀