Hướng dẫn cài đặt mã nguồn mở NukeViet lên hosting

NukeViet là một ứng dụng trên nền web có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Phiên bản đang được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do nguồn mở có tên gọi đầy đủ là NukeViet CMS gồm 2 phần chính là phần nhân (core) của hệ thống NukeViet và nhóm chức năng quản trị nội dung của CMS.

Bạn có thể tham khảo thông tin thêm tại trang của website https://nukeviet.vn/
Mình có làm một video hướng dẫn đơn giản nhất để bạn cài đặt mã nguồn mở này.

Bạn có thể xem video dưới đây để biết cách cài đặt lên hosting và tạo lập một website cho riêng mình.