Hướng dẫn tắt tin tức đề xuất trên trình duyệt Chrome điện thoại


Khi bạn sử dụng trình duyệt Google Chrome trên điện thoại thì chắc hẳn bạn sẽ gặp những tin tức báo chí đề xuất mỗi khi bạn mở trình duyệt lên. Mỗi người một sở thích, mình thì mình không thích lắm. Với mình đơn giản mở trình duyệt lên chỉ để vào web hoặc tìm kiếm thông tin. Với những đề xuất đó có thể gây “ngứa mắt” và bạn đang tìm cách “dẹp” nó đi thì sau đây là hướng dẫn.

Đầu tiên bạn mở trình duyệt lên và vào thanh địa chỉ gõ: chrome://flags

Tiếp theo bạn gõ Show server-side suggestions vào ô tìm kiếm flags như hình này:

Tắt tin tức trình duyệt Chrome

Cuối cùng chọn Disabled và chọn Relaunch Now để khởi chạy lại trình duyệt và xem kết quả.