Hướng dẫn tạo gõ tắt cho Visual Code và Android Studio cực xịn xò

Chắc hẳn bạn là một người lập trình thì việc gõ nhiều là điều tất yếu. Tuy nhiên gõ nhiều vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải nhanh trong nhiều trường hợp nữa.

Các Text Editor hoặc IDE đều có những công cụ cho ta tạo lệnh gõ tắt nhanh nhất. Ở trong Visual code thì nó được gọi là Snippets và trong Android studio nó là Live template.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo lệnh gõ tắt đó.